Kontakt
FESPA Sweden Association är en branschförening för landets screen- och specialtryckare.   Rötterna är screentryckets och skyltmakarnas tradition – det handlar om kreativa lösningar på skiftande material, ofta i lite större och väldigt stora format och i mindre upplagor.   Vi känner ett speciellt ansvar för att slå vakt om och sprida kunskap om tryckmetodens unika möjligheter.
Kontaktperson Kaj Flick 08-762 68 31 screen@fespa.se www.screen.se   Adress FESPA Swedens kansli c/o Arbio/Svenskt Näringsliv Skeppargatan 37, 114 52 Stockholm (godsmottagningen)